Ласкаво просимо на сторінках Міністерства закордонних справ Німеччини!

Витребування документів в Україні та в Німеччині

Cтаття

Отримання українських свідоцтв

Видача оригінальних документів, дублікатів чи копій українських документів належить виключно до компетенції українських установ.

Oтримання документів про цивільний стан відбувається безпосередньо через відповідні відділи реєстрації актів цивільного стану (РАЦС) України. Отримання судових  та нотаріальних документів відбувається безпосередньо через відповідні суди або нотаріальні бюро.

Якщо акт цивільного стану (народження, одруження, смерть) було внесено в загальний електронний Державний реєстр актів цивільного стану, то Ви можете замовити документи про цивільний стан або витяг  з Державного реєстру актів цивільного стану в будь-якому українському РАЦСі. Замовити документи про цивільний стан або витяг з реєстру актів цивільного стану також можливо   онлайн через сайт Міністерства Юстиції України: www.online.minjust.gov.ua

П`ять українських дипломатичних представництв в Німеччині (Посольство в Берліні та генеральні консульства у Дюссельдорфі, Гамбурзі, Мюнхені та Франкфурті-на-Майні) також мають доступ до загального електронного Державного реєстру актів цивільного стану і можуть видавати відповідні свідоцтва та витяги. Документи, що видані зазначеними українськими дипломатичними представництвами звільнені від необхідності проставлення апостилю.

У справах про встановлення факту народження або смерті особи  на території Криму та іншій  тимчасово окупованій території України з лютого 2016 року існує спрощена судова процедура (стаття 257-1 цивільно-процесуального кодексу України). Заяви про встановлення факту народження або смерті особи   можна подавати незалежно від місця проживання заявника в будь-якому українському суді. Після цього факт народження або смерті реєструється на підставі рішення суду  РАЦСом за місцем знаходження суду.

 • Хто має право подавати заяву?

Заявник повинен довести компетентному органу України свій правомірний інтерес стосовно виготовлення свідоцтва або документа і повинен бути здатним при поданні відповідної заяви надати детальну інформацію (повне прізвище, ім’я, /по батькові/ особи, якої стосується документ, місце та дата, по можливості реєстраційний номер акту цивільного стану).

 • Отримання документів зацікавленими особами

Отримання свідоцтв, нотаріально засвідчених і судових документів Посольством неможливе, оскільки воно не залучається у зазначену процедуру. В цілому отримання документів можливе тільки колом зацікавлених осіб або місцевими особами, що надають такі послуги. За потреби можливо уповноважити перекладацьке бюро.

 • Уповноваження особи, що надає послуги в Україні

Якщо Ви не можете особисто замовити отримання свідоцтва, існує можливість уповноважити довірену особу. Доручення виготовлене у німецького нотаріуса має бути з німецьким апостилем і нотаріально засвідченим перекладом українською мовою. Ви можете також уповноважити адвоката або іншого надавача приватних послуг.

 • Додаткова інформація

Дублікати свідоцтв про смерть видаються тільки за заявою близьких родичів померлого.

Якщо Вам потрібний «Витяг з реєстру про народження» батька або матері, Ви повинні довести свої родинні зв’язки відповідними документами.

Дублікати свідоцтв про одруження не видаються, якщо шлюб вже розірвано. Відділи реєстрації актів цивільного стану (РАЦС) можуть видати Вам у такому випадку витяг з реєстру про шлюб, що містить такі дані: прізвище, ім’я та по батькові осіб, які уклали цей шлюб, їхні шлюбні прізвища, а також дату реєстрації та розірвання шлюбу.

Підтвердження розірвання шлюбу

Якщо Ваш шлюб було розірвано за рішенням суду, то судове рішення, яке набуло чинності після 27.07.2010 р., є його підтвердженням;  додаткове  отримання свідоцтва про розірвання шлюбу не передбачено.  Якщо Ваш шлюб було розірвано без участі суду, то підтвердженням розірвання шлюбу є свідоцтво про розірвання шлюбу видане РАЦСом.

Підтвердження факту усиновлення

Усиновлення підтверджується шляхом представлення правочинного судового рішення про усиновлення і виданого на підставі цього рішення свідоцтва про народження. Після 27.07.2010 виготовлення свідоцтва про усиновлення більше не передбачено. Але також і до 27.07.2010 виготовлення свідоцтва про усиновлення не було обов'язковою умовою – таке свідоцтво видавалося лише за бажанням прийомних батьків. Зацікавлені особи можуть в будь який час  отримати повний витяг з державного реєстру актів цивільного стану про народження, в якому буде зазначено факт усиновлення.

Встановлення спадкоємців відбувається через сторону, якої це стосується, або через місцеву приватну особу, яка надає такі послуги.

Отримання німецьких свідоцтв

 В Німеччині реєстр актів цивільного стану ведеться за місцем події (народження, шлюб, смерть). Свідоцтва про народження, шлюб або смерть потрібно замовляти в РАЦСі, який зареєстрував цю подію. Адреси РАЦСів, а також точні вказівки щодо замовлення свідоцтва Ви можете знайти на інтернет-сторінці відповідної місцевої громади.

Будь ласка, з`ясуйте у відповідному РАЦСі, яку інформацію необхідно надати з Вашого боку, та яким чином Ви можете отримати свідоцтво (особисто або поштовим відправленням). Тарифи за послуги РАЦСу залежать від земельного законодавства і можуть відрізнятися в різних РАЦСах.

З метою отримання документів про цивільний стан (свідоцтва про народження, одруження, смерть, витяги з актів цивільного стану, довідки про ведення прізвища) звертайтеся, будь ласка:

 • безпосередньо до відповідного німецького РАЦСу, якщо народження, шлюб чи смерть були вже зареєстровані в німецькому РАЦСі,
 • до посольства, якщо Ви подаєте заяву на отримання свідоцтва про народження для народженої в Україні дитини або свідоцтва про шлюб, який було зареєстровано в Україні (див. відповідні пам’ятки).


 • Хто може замовити документи у РАЦСі?

Згідно § 62 німецького  Закону про реєстрацію актів цивільного стану документи і довідки можуть, в принципі, надаватися тільки зазначеному нижче колу осіб:

 • особі, якої стосуються запис
 • подружжям чи зареєстрованим партнерам
 • предкам і нащадкам (тобто, дітям, внукам, батькам, дідові й бабусі).

Інші особи можуть замовити документ про цивільний стан, якщо подадуть письмове доручення вповноваженої особи або зможуть довести законний інтерес.

 • Які документи можна замовити у  центральному РАЦСі міста Берлін (Standesamt I in Berlin)?

Центральний РАЦС міста Берлін (Standesamt I in Berlin)  може видати документи цивільного стану, якщо:

 • акт цивільного стану відбувся за межами Федеративної Республіки Німеччина і відповідний акт справді зареєстрований у центральному РАЦСі  міста Берлін (Standesamt I in Berlin),
 • акт цивільного стану зареєстрований у центральному РАЦСі міста Берлін (Standesamt I in Berlin) та інформація про це знаходится в  реєстрових і актових книгах з колишніх східних німецьких земель або серед консульських і колоніальних реєстрів, ведення яких було  продовжено в центральному РАЦСі  міста Берлін (Standesamt I in Berlin),
 • існує актовий запис у цивільному реєстрі  партнерських відносин, що ведеться з 2009 року.

Інформацію щодо порядку замовлення Ви можете знайти на інтернет-сторінці земельного відомства з питань громадськості та правопорядку (LABO)

 • Подальша інформація

З питань отримання довідки про реєстрацію місця проживання в Німеччині звертайтесь, будь ласка, до відповідної німецької установи з питань реєстрації громадян, а з питань отримання судових рішень в Німеччині – до компетентного німецького суду. Посольство Німеччини в Україні не має повноважень на отримання таких документів.

--------------------------

Вся інформація на цій сторінці базується на знаннях та оцінках Посольства на момент складання тексту. Незалежно від ретельної перевірки інформації, її повнота і вірність, яка, зокрема, за цей час могла зазнати змін, не гарантується.

До початку сторінки