Ласкаво просимо на сторінках Міністерства закордонних справ Німеччини!

Співпраця з Україною у сфері охорони довкілля і захисту клімату

Cтаття

Між Міністерством екології та природних ресурсів України і Федеральним міністерством довкілля, охорони природи, будівництва, безпеки ядерних реакторів (BMUB) на основі Міжурядової угоди від 1993 року існує довгострокове співробітництво, зокрема, у сфері охорони природи. Успіхом стало розширення існуючого з 2007 року об’єкта всесвітньої спадщини «Букові праліси Карпат» в Україні та Словаччині за рахунок букових лісів Німеччини в тристоронній об’єкт Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО на початку 2016 року.

Крім того, існує тісна співпраця в галузі захисту клімату, зокрема, стосовно сприяння низьковуглецевим підходам й енергоефективності.

Важливою основою для співпраці є також реалізація підписаної у червні 2014 року Угоди про асоціацію між ЄС та Україною. У сфері довкілля вона містить близько 30 директив і постанов (включаючи боротьбу із забрудненням повітря, води захист водойм тощо), які мають бути перейняті і впроваджені протягом перехідного періоду.

Співпраця у сфері клімату у рамках Міжнародної кліматичної ініціативи (МКI)

Співпраця у сфері захисту клімату здійснюється насамперед у рамках Міжнародної кліматичної ініціативи (МКI). Починаючи з 2008 року BMUB здійснює МКІ-проекти в Україні. Загальна сума всіх підтриманих дотепер МКІ-проектів в Україні склала понад 30 млн. євро. Пріоритетами при цьому є сприяння низьковуглецевим підходам й енергоефективність. У 2016 році Україна була пріоритетною країною МКІ; в продовження дотеперішніх заходів плануються подальші проекти з орієнтовною загальною сумою біля 20 мільйонів євро.

В рамках МКІ-проекту «Сприяння енергоефективним модельним приміщенням» в модельному режимі здійснюються ресурсозберігаючі заходи і застосовуються сучасні технології на стадії планування, спорудження та експлуатації енергоефективного будівельного комплексу в Україні. Будпідрядники й архітектори отримують консультації щодо розробки проектних концепцій. Крім того, проводяться розрахунки з метою демонстрації економії витрат, зниження обсягів споживання енергії та викидів парникових газів.

В рамках МКІ-проекту «Створення регіональних енергетичних агентств» BMUB через свого партнера-виконавця GIZ надає підтримку створенню місцевих енергетичних агентств. Вони мають допомагати громадам розпочинати практичні кроки по запровадженню заходів з підвищення енергоефективності. Коопераційні партнери - міста Одеса і Київ.

Поряд з цим надаються консультативні послуги і підтримка Міністерству регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України з метою сприяння створенню на загальнодержавному рівні рамкових умов для розкриття локальних потенціалів енергозбереження й енергоефективності.

З нагоди чемпіонату Європи з футболу 2012 року BMUB в рамках МКІ-проекту «Модернізація транспортної системи у Львові» проаналізувало транспортну ситуацію у Львові та спрогнозувало майбутні транспортні потоки. На основі таких критеріїв, як попит, економія часу, скорочення викидів CO2, стратегії міського розвитку та безпека дорожнього руху були розроблені рекомендації щодо транспортного планування та специфічних інвестиційних заходів. На другому етапі BMUB надало підтримку розбудові трамвайної лінії в місті.

Проект БIO-ПРОМ фінансується в рамках Міжнародної кліматичної ініціативи (МКІ) і координується німецьким Агентством з поновлюваних ресурсів (FNR). БІО-ПРОМ - це тристоронній проект, спрямований на стимулювання сталого виробництва та використання біоенергії в Україні. Україна має найкращі умови для розвитку біоенергетики, але тут наразі застосовуються лише деякі технічні підходи для активізації діяльності в цьому секторі. Для підтримки існуючих і започаткування нових ініціатив, силами проекту БІО_ПРОМ аналізуються потенційні біоенергетичні проекти та консультуються потенційні партнери. Крім того, БІО-ПРОМ підтримує трансфер технологій і сприяє внесенню інвестицій у пілотні проекти.

Розвиток компетенцій (capacity building) для програми «Перетворення субсидій в інвестиції» («Turning Subsidies into Investments (S21»)

Для підвищення енергоефективності в муніципальних теплопостачальних мережах України та амортизації жорстких соціальних наслідків, спричинених підвищенням цін на енергоносії до рівня ринкових, BMUB спільно з Урядом України, розробило концепцію «Перетворення субсидій в інвестиції» для створення револьверного інвестиційного механізму. Він має рефінансуватися за рахунок пере- адресації заощаджених соціальних трансфертів, пов'язаних з енергетикою. Ідея була також закріплена в комюніке саміту Групи семи під час головування Німеччини 7/8 червня 2015 року в замку Ельмау.

S2i робить свій внесок у розвантаження торговельного балансу шляхом зниження великих обсягів споживання газу та рівня потреби в імпорті природного газу. Реалізація базуватиметься на Національному фонді енергоефективності (ЕЕФ).

Співпраця у сфері охорони природи

Проект консультативної допомоги (BHP-проект) - Збереження пралісів та старих природних лісів українських Карпат

У багатьох гірських районах Європи ліси інтенсивно використовуються. На відміну від цього в українських Карпатах знаходяться відносно великі площі пралісів і старих природних лісів. Вони є притулком для великого розмаїття видів та накопичили великі маси вуглецю. Значення відповідних лісоохоронних зон було визнане на міжнародному рівні шляхом їхнього занесення у список Всесвітньої природної спадщини ЮНЕСКО. Великі частки пралісів знаходяться поза межами існуючих охоронних зон. Тому вони можуть стати жертвою як легальної, так і нелегальної вирубки. BHP-проект пропонує підгрунтя для збору інформації про склад і стан пралісів в українських Карпатах з метою її надання українським партнерам для планувальних робіт.

Проект консультативної допомоги (BHP-проект) - ReedBASE - Транскордонний інноваційний центр для використання очеретяної біомаси

Поновлювані ресурси біомаси відіграють важливу роль в досягненні кліматозахисних цілей в усьому світі. Сконцентровані в низов'ях і гирлах річок Прут, Дністер і Дунай очеретяні зарості є найбільшими в Європі і пропонують великі обсяги відновлюваних ресурсів. Можливості сталого і природа збереження оптимального з точки зору охорони природи використання цього ресурсу в регіоні ще не оцінені. ReedBASE як прикордонний інноваційний центр має визначити в проектному регіоні площові й реалізаційні потенціали для ревіталізації деградованих територій такою культурою як очерет. Крім того він пропонує платформу для освоєння очеретяної біомаси на засадах сталого, «мокрого» управління.

Проект консультативної допомоги (BHP-проект) - Підтримка реалізації стратегії сталого розвитку туризму в Карпатському регіоні

Сім карпатських країн підписали у 2003 році Рамкову конвенцію про захист і сталий розвиток Карпат і на цій основі в 2010 році Протокол про сталий туризм. Для його конкретизації договірні держави прийняли восени 2014 року Стратегію сталого розвитку туризму в цьому регіоні. Стратегія була розроблена за підтримки з боку Німеччини в рамках широкого консультаційного процесу. Для забезпечення інституційної сталості стратегії BMUB підтримує подальший проект у Карпатах. Завдяки цьому Стратегія буде наповнюватися конкретними кроками і заходами.

Енергетика, перехід до сталої енергетики у Німеччині (Energiewende)

Як в ЄС, так і в усьому світі уважно стежать за німецьким енергетичним переходом; він став свого роду торговельною маркою  Німеччини. Попит на експорт ноу-хау і техніки «зроблено в Німеччині» дуже високий; їх використовують у всьому світі для виробництва струму, тепла та палива з відновлюваних джерел. Також і експортні ініціативи «Відновлювані джерела енергії» та «Енергоефективність» мають сприяти успішному позиціонуванню німецьких підприємств цих двох галузей на світових ринках.

З огляду на успішне сприяння розвитку відновлюваних джерел енергії в Німеччині багато країн світу між тим уже застосовують  принципи прийнятого у 2000 році Закону про відновлювані джерела енергії та запровадили аналогічні зелені тарифи. Федеральний уряд Німеччини як в рамках ЄС, так і у відносинах зі своїми міжнародними партнерами висловлюється на користь швидкої розбудови відновлюваних джерел енергії. Це відповідає як раз тим цілям, які ЄС поставив перед самим собою: Енергетична дорожня карта  до 2050 року в усіх сценаріях передбачає ключову роль відновлюваних джерел енергії та енергоефективності. Також і цілі ЄС у секторах «енергетика» та «клімат» мають однакове спрямування з енергетичною політикою Німеччини.

Консультування України у сфері енергетичної політики

Проект «Low Carbon Ukraine»

Windenergie
Windenergie© colourbox.de

Федеральне міністерство довкілля, охорони природи і ядерної безпеки Німеччини підтримує Україну проектом «Консультування суб’єктів прийняття рішень в Україні щодо політичних шляхів, що спрямовані на зменшення рівня викидів (вуглецю)». Цей проект, який фінансується в рамках Міжнародної ініціативи із захисту клімату Федерального міністерства довкілля, охорони природи і ядерної безпеки Німеччини, спрямований на постійну підтримку Уряду України аналітичними матеріалами, на які існує попит, а також політичними пропозиціями з метою сприяння переходу до низьковуглецевої економіки.

Проект реалізується компанією «Berlin Economics GmbH».

Детальніша інформація

Інформація щодо енергетичного переходу в Німеччині:

https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/klimaschutz/faq-energiewende-2067498​​​​​​​

http://www.bmwi.de/DE/Themen/energie.htmlКорисні посилання

Федеральне міністерство економіки та енергетики© Bundesministerium für Wirtschaft und Energie

Експортна ініціатива з енергетики

Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe e. V. (FNR)© Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe e. V. (FNR)

FNR

Схожі контенти

До початку сторінки